Om
Brottmål
Affärsjuridik
Skatter
Familjerätt
Brottmål
Advokatfirman Lisbeth Braathen verkar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 
Advokat Lisbeth Braathen kan även företräda vid misstanke om skattebrott och ekobrott.
 
 
Kalendegatan 18,   211 35 Malmö  
Tel: 070 570 0685   Int: +46 70 570 0685
advokat.braathen.se       advokat@braathen.se
Lokalkontor Ystad: Sandhammarvägen 270,   271 77 Löderup     Lokalkontor Staffanstorp: Södra Lundavägen 32, 245 32 Staffanstorp